Gıda Toplulukları

DOĞAL ve YEREL ÜRÜNE GÜVENLİ ve ARACISIZ ULAŞIM PROJESİ NEDİR ?

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin UNDP GEF Küçük Destek Programı (SGP) fonuyla 2013-2014 yılları arasında yürüttüğü Doğal ve Yerel Ürüne Aracısız ve Güvenli Ulaşım Projesi, Türkiye’de doğa ile uyumlu üretim süreçlerini benimsemiş küçük üreticiler ile sağlıklı gıda talep eden tüketicilerin aracısız ve güven esasına dayalı olarak bir araya getirildiği yerel ürün zincirleri için bir model yaratılması ve iletişim ağının kurulmasını hedeflemiştir.

Bu hedefler doğrultusunda

– konu ile ilgili uygulamalara yönelik bilgi ve deneyim altyapısının geliştirilmesi, tüketicilere ve üreticilere aktarılması için toplantılar ve eğitimler düzenlenmiş,

– Çanakkale’de bir model oluşturulmuş,

– ulusal bir iletişim ağının kurulması için çalıştaylar düzenlenmiştir.

Proje kapsamında bir yandan küçük çiftçilerin ürünlerini bilinçli tüketicilere aracısız olarak ulaştırabilmesiyle ilgili mevzuat araştırması yapılmış, diğer taraftan Katılımcı Onay Sistemleri’ne Türkiye’de örnek teşkil etmesi amacıyla Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatifi (ÇAYEK) ile bir pilot uygulama yürütülmüştür. ÇAYEK‘te pasif tüketiciler yerine üretim sürecine katılım gösteren aktif ‘türeticiler’, belirledikleri ilkeler doğrultusunda ürün almak istedikleri üreticileri belirledi, onları çiftliklerinde ziyaret etti, düzenli toplantılarla bir araya gelip hem bilgi paylaşımı yaptılar hem de ürünlerin hikayelerini dinleyip ilk elden satın aldılar.