Gıda Toplulukları

TOPLULUK DESTEKLİ TARIM

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)’a göre Topluluk Destekli Tarım (Community Supported Agriculture), gıda üretimi ve tüketimi arasında doğrudan bağlantı kuran, bir çiftlik ve destekçi topluluğu arasındaki karşılıklı bağlılığa dayalı ortaklıktır.

Destekçiler genelde hasattan pay satın alarak, bazen de çiftlik işlerine yardımcı olarak çiftliğin yıllık işletme giderlerini karşılarlar. Karşılığında, çiftlik mümkün olan en sağlıklı ve taze mevsimlik ürünü temin eder.

Buğday Derneği, 2005 yılında derneğe tahsis edilen bir arazide BAHÇE projesini başlatmıştı. Doğru bir üretim-tüketim modeli oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında İstanbul Cumhuriyetköy yakınlarındaki 30 dönümlük tarım arazisinde, yakın çevrede yaşayan insanların günlük tüketimine yönelik mevsimlik ekolojik taze sebze ve meyve üretildi. İhtiyaçlarının hamiler (katkı verenler) ve diğer destekçilerle karşılandığı projenin ürünleri tüm katılımcılara paylaştırıldı. Hamiler, projeyi sürekli izleme ve projeye katkı vermenin yanı sıra yıl boyunca bahçe ürünlerinden birer kutu aldılar. Topluluk Destekli Tarım’ın (TDT) Türkiye’deki ilk uygulamalarından olan BAHÇE’yi farklı bölgelerde benzer çalışmalar takip etti. Güneşköy oluşumu BAHÇE projesine benzer bir sistemi 2006 yılından beri Ankara yakınlarında Bahçemiz adıyla devam ettiriyor.

TDT hakkında daha fazla bilgi edinmek için IFOAM’ın ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz: www.ifoam.org/en/community-supported-agriculture-csa

TDT